>ဒုတိယသမၼတမ်ားအတြက္ ဆန္ခါတင္စာရင္းထြက္

>

ဒုတိယသမၼတမ်ားအတြက္ ဆန္ခါတင္စာရင္းထြက္

ယေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား အတြက္ ဆန္ခါတင္စာရင္းကို 
ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ မွ  ဦးသိန္းစိန္ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) ႏွင့္ ဦးေစာသိန္းေအာင္ (ဖလံု – စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)၊
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာ္ခန္႔ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ)ႏွင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ (RNDP)၊ 
 
တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အတြင္းေရးမႉး ၁ သီဟ သူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတို႔ကို တင္သြင္းထား သည္ဟု ၾကားသိရသည္။ ၎တို႔ကို အရည္အခ်င္းျပည္မီျခင္း ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ၿပီး သဘက္ခါတြင္ ဒုတိယသမၼတ ၃ ဦးကို မဲခြဲေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္သည္။ မနက္ျဖန္ လႊတ္ေတာ္ ၁ ရက္နားမည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s