>ဗီယက္နမ္ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူ တစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

>

ဗီယက္နမ္ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းသူ တစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

b34322

ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကို ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔က ဟႏြိဳင္းတြင္ က်င္းပခဲ့စဥ္
ဗီယက္နမ္ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတြင္းေရးမႇဴးခ်ဳပ္ အျဖစ္ အသက္ ၆၆ ႏႇစ္အရြယ္၊ ငုယင္ဖူ ထေရာင္း ဆိုသူအား ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီမႇ အဖြဲ႕၀င္ ၁၇၅ဦးတို႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ ငုယင္ဖူထေရာင္းသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ၾကံဳေတြ႔ရဖြယ္ ရႇိေၾကာင္းလည္း ပါတီအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၁၀ ႏႇစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ရာထူးမႇ ႏုတ္ထြက္ သြားၿပီ ျဖစ္သည့္ ႏြန္ဒက္မန္က ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ေငြေၾကးတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ၊ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံသည္ ဦးေဆာင္မႈပိုင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
သီးျခား မဲခြဲမႈမ်ားတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီက ပါတီမူ၀ါဒ ခ်မႇတ္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႔၀င္ ၁၄ ဦးကိုလည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း အဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္တန္ဒန္း ႏႇင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ သေယာင္း တန္ဆန္းတို႔လည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယခုႏႇစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံတြင္ ငုယင္တန္ဒန္းသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ တန္ဆန္းသည္ သမၼတ အျဖစ္ လည္းေကာင္း ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခံရဖြယ္ရႇိေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးက ”ငုယင္ဖူထေရာင္းဟာ အနည္းငယ္ေပ်ာ့ေျပာင္းပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းေတြ အေနနဲ႔လည္း လြယ္လြယ္ကူကူ ညႇိႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္လို႔ သူ႔လိုလူကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ တာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၾသဇာႀကီးေသာ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ စစ္ဘက္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား ပိုမို ပါ၀င္လာေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အင္အားေတာင့္တင္းလာမႈအတြက္ စစ္ဘက္က ပိုမိုအေရးပါလာမႈကို ျပသခဲ့သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု ကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဒုတိယ သက္တမ္း အတြက္ အာဏာပိုမို ခိုင္မာလာဖြယ္ ရႇိသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ယခင္ အတြင္းေရးမႇဴး ခ်ဳပ္မ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ငုယင္ဖူထေရာင္းသည္လည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမႇ ျဖစ္သည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s