>အာရွ၏ ပထမဆံုးဒီလႈိင္းအားသံုး ဓာတ္အားစက္႐ံု အိႏၵိယတြင္ တည္ေဆာက္မည္

>

အာရွ၏ ပထမဆံုးဒီလႈိင္းအားသံုး ဓာတ္အားစက္႐ံု အိႏၵိယတြင္ တည္ေဆာက္မည္
အိႏၵိယႏုိင္ငံ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္တြင္ အာရွတိုက္၏ ပထမဆံုး စီးပြားျဖစ္ ဒီလႈိင္းအင္အားသံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရည္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္ တည္ေဆာက္မည့္ ယင္းစက္႐ံုကုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခ ကြတ္ပင္လယ္ေကြ႔အတြင္းတြင္ အတၱလႏၲိစ္ရီဆိုစ့္ ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းစက္႐ံုက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၅၀ စတင္ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မဂၢါ၀ပ္ ၂၀၀ ေက်ာ္အထိ တုိးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုး ဒီလႈိင္းအင္အားသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ကုိ ျပင္သစ္တြင္ တည္ေဆာက္ လ်က္ ရွိၿပီး မဂၢါ၀ပ္ ၂၄၀ ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (အင္တာနက္)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s