>တူနီးရွားသမၼတေဟာင္း၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း

>

တူနီးရွားသမၼတေဟာင္း၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း
တူနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတုိ႔က အစုိးရအဖြဲ႔ေဟာင္းမွ ၀န္ႀကီးမ်ား အစိုးရအဖြဲ႔သစ္တြင္ ရာထူးေနရာမ်ား ဆက္လက္ရယူထားသည့္ ကိစၥကုိ ဆႏၵျပ၍ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ညမထြက္ရအမိန္႔ကို အခ်ိန္ေလွ်ာ့၍ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လမ္းမ်ား ေပၚတြင္ ယာဥ္မ်ား လႈပ္ရွားသြားလာမႈ ျပဳၾက၍ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လာ ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဤအေတာအတြင္း သမၼတေဟာင္း ဘင္အလီ၏ မိသားစု၀င္ ၃၃ ဦးသည္ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ ေျပးရန္ ၾကံစည္သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္က ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးကုိ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳ၍ အျခားျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အက်ဥ္းသား ၁၈၀၀ ကုိလည္း လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တူနီးရွားလူမ်ိဳးမ်ားက ဘင္အလီ၏ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ ထားရန္ ေတာင္းဆိုသျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ အစုိးရက ဘင္အလီပုိင္ဆိုင္ေသာ ေနအိမ္အေဆာက္အဦ၊ ကုိယ္ပုိင္ဂ်က္ေလယာဥ္ႏွင့္ ဘဏ္စာရင္းတုိ႔ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ (ဘီဘီစီ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s