>USB Drive Not Recognized

>USB Drive Not Recognized ဆိုုျပီး usb ေပါက္ေတြကို မဖတ္ေတာ့ရင္

*ဒီလိုေျဖရွင္းပါ။*

1.    ကြန္ပ်ဴတာကို ပိတ္ျပီး power supply ႀကိဳးကို ျဖဳတ္လုိက္ပါ။
(ပလက္ျဖဳတ္လုိက္ျခင္းက ကြန္ပ်ဴတာ system ေတြကိုပိတ္လုိက္ႏူိင္ေပမယ္ Motherboard ကေတာ့ power  ၀င္ေနတုန္းပါဘဲ)
2.    ကြန္ပ်ဴတာကို တစ္မိနစ္ေလာက္ေတာ့ ပိတ္ထားပါ။
3.   သင့္ကြန္ပ်ဴတာကို Restart  ျပန္လုပ္ပါ။

*Update:*

ဒီလုိနည္းေလးနဲ.လည္း update လုပ္ပါ။    Run ထဲမွာ
(၁) devmgmt.msc လို႔ရုိက္ပါ။
(၂) ျပီးေနာက္ My Computer ထဲက Device Manager  ႏွိပ္ပါ။ USB  ကိုထည္႔ပါ။Action menuရဲ႕ေအာက္က Scan for Hardware changes  ကိုႏွိပ္ပါ။ USB ကိုျပန္စစ္ေဆးပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s